واحد خط توليد صنعتی و پايلوت های توليدی

 

  • آماده سازی کليه ی مواد اوليه، پودرها و گرانول ها 
  • شکل دهی انواع پايه کاتالیست ها با ابعاد و اندازه های مختلف
  • انواع خشک کن ها و کوره های پخت صنعتی دما بالا
  • مجموعه های اتوماتیک افزودن فلزات فعال
  • کوره های دقيق کلسیناسیون

 

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است