آزمایشگاه آنالیز

 

آزمایشگاه آنالیز دارای تجهیزات و دستگاه های پیشرفته و مدرن آنالیز کاتالیست ها بوده و به دو قسمت زیر تقسیم بندی می‌‎شود:

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز شیمی تر

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است