آزمایشگاه شیمی تر

 

  • آنالیز نمونه های فلزی به روش شیمی تر براساس استاندارد های بین المللی
  • آنالیز سموم کاتالیستی، سولفور، کلر و جیوه به روش شیمی تر
  • کالیبراسیون دوره ای و استفاده از نمونه های CRM  جهت حذف خطای انسانی
  • پمپ های آزمایشگاهی دقیق تا 0.003 میلی لیتر بر دقیقه، پمپ خلأ، همزن های مکانیکی و هیتر استیررهای دیجیتالی
  • ترازوهای آزمایشگاهی بسیار دقیق با دقت های مختلف
  • آون ها و کوره های آزمایشگاهی مافل و غیرمافل تا 1600 درجه سانتی گراد
  • دستگاه های اندازه گیریPH و CE ، تولید آب مقطر،کندانسور چیلر و حمام های آزمایشگاهی دقیق با قابلیت اتصال به کامپیوتر

 

 

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است