پایلوت تست و ارزیابی عملکرد کاتالیست ها

 

  • پایلوت تمام اتوماتیک با قابلیت کنترل توسط نرم افزار (ثبت کامل اطلاعات فرآیندی با زمان و ارائه آنالیزها)
  • استفاده از دستگاه های کنترلی بسیار دقیق و پیشرفته برای خوراک های گازی و مایع
  • امکان تست عملکردی در دما و فشارهای مختلف
  • آنالیز آنلاین و اتوماتیک محصولات با دستگاه  پیشرفته RGA
  • طراحی دقیق و مناسب جهت حذف عامل خطای انسانی در آنالیز نمونه ها

 

 


طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است