دومین بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم در شرکت فولاد خوزستان

20180112 170926-e

دومین بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم تولیدی شرکت گسترش فناوری خوارزمی در شرکت فولاد خوزستان.

پس از عملکرد موفق آمیز کاتالیست های ریفرمینگ تولیدی این شرکت در ریفرمر مدول ۱ شرکت فولاد خوزستان، برای بار دیگر، کاتالیست های ریفرمینگ تولیدی این شرکت در ریفرمر مدول زمزم ۱ شرکت فولاد خوزستان بارگذاری شد و این ریفرمر از بهمن ماه وارد چرخه سرویس می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است