کاتالیست Auto-Thermal Reforming

auto-thermal

کاتالیست ریفرمینگ اتوترمال گاز طبیعی

این کاتالیست چهار سوراخه شیار دار بر پایه فلز نیکل نشانده شده بر روی پایه کاتالیست آلومینات کلسیم یا آلفا آلومینا ساخته می شود. از این کاتالیست در فرآیند ریفرمینگ اتوترمال جهت ریفرمینگ و تبدیل مقادیر باقیمانده متان به گاز سنتز توسط واکنش آن با اکسیژن افزوده شده به ریفرمر اتوترمال استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است