کاتالیست HDS

Co-Mo

کاتالیست HDS

این کاتالیست که دارای فلزات اکسید کبالت و اکسید مولیبدن نشانده شده بر روی پایه کاتالیست آلومینا است جهت تبدیل ترکیبات آلی سولفوردار (مرکاپتان، تیوفن و ...) به سولفید هیدروژن (H2S) توسط واکنش آن با هیدروژن استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است