کاتالیست High Temperature HTS Shift

کاتالیست انتقال آب گاز دما بالا

 

جهت تبدیل مونوکسید کربن موجود در جریان گازی به هیدروژن و خالص سازی هیدروژن از کاتالیست های به شکل قرص بر پایه اکسید آهن/اکسید کروم/ اکسید مس استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است