کاتالیست Pre-Reforming

Pre-Reforming

کاتالیست Pre-Reforming

از این کاتالیست که به صورت قرص های سیاه رنگ است و بر مبنای اکسید نیکل و آلومینات منیزیم ساخته می شود جهت حذف کامل و تبدیل ترکیبات هیدروکربنی سنگین (+C2) به گاز سنتز (مخلوط مونوکسیدکربن و هیدروژن) توسط واکنش ریفرمینگ بخارآب استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است