کاتالیست Primary Steam Reforming

primary-reforming

کاتالیست ریفرمینگ اولیه بخارآب گاز طبیعی

این کاتالیست چهار سوراخه شیار دار بر پایه فلز نیکل نشانده شده بر روی پایه کاتالیست آلومینات کلسیم/آلفا آلومینا ساخته می شود. از این کاتالیست درون لوله های ریفرمر جهت تولید گاز سنتز که مخلوطی از هیدروژن و مونوکسید کربن است استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است