کاتالیست Secondary Reforming

secondary-reforming

کاتالیست ریفرمینگ ثانویه گاز طبیعی

این کاتالیست چهار سوراخه شیار دار بر پایه فلز نیکل نشانده شده بر روی پایه کاتالیست آلومینات کلسیم یا آلفا آلومینا ساخته می شود. از این کاتالیست در فرآیند ریفرمینگ ثانویه جهت ریفرمینگ و تبدیل مقادیر باقیمانده متان به گاز سنتز توسط واکنش آن با هوای افزوده شده به ریفرمر ثانویه استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است