کاتالیست جیوه زدایی

silver

کاتالیست جیوه زدایی

 

این کاتالیست ها در مجتع های پتروشیمی و واحدهای تولید هیدروژن جهت حذف جیوه از جریان گاز طبیعی استفاده می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است