کاتالیست Methanation

کاتالیست Methanation

از این کاتالیست جهت حذف ترکیبات اکسیدهای کربن مانند مونوکسید و دی اکسید کربن و تولید متان استفاده می شود و فلز فعال مورد استفاده در آن نیکل می باشد.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است