خدمات قابل ارائه شرکت گسترش فناوری خوارزمی

• پژوهش، توسعه و توليد انواع کاتالیست های صنایع پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهی و شيميائی و کاتاليست های خاص و سفارشی
• پژوهش، توسعه و توليد انواع پايه کاتالیست های آلومینایی، منیزیتی و آلومینا سیلیکاتی و انواع سرامیک های پیشرفته و جاذب های خاص
• تحقیقات کاتالیستی در حوزه نانو فناوری
• تست و ارزیابی کاتالیست ها در بازة شرایط عملیاتی مورد نیاز مشتری
• خدمات تخلیه, بازرسی لوله و راکتور, شارژ متراکم و اندازه گیری افت فشار کاتالیست ها به مشتریان با بالاترین دقت و کیفیت
• تعیین میزان عناصر فلزی و نافلزی در ساختار پودرها، مواد اوليه، کاتاليست ها و ترکیبات معدنی در مقیاس ppm
• تست های شناسایی توسط دستگاه کروماتوگرافی برای نمونه های گازی و مایع
• تست های شيميائی، فيزيکی و مکانيکی کاتالیست ها و قطعات سرامیکی
• مدل سازی واکنش ها و شبيه سازی فرآیندهای کاتالیستی هتروژن
• طراحی، بهينه سازی و مهندسی فرآيندهای توليد گاز سنتز در صنایع پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهی و شيميائی
• طراحی و ساخت پایلوت های تحقیقاتی و تولیدی
• همکاری با مراکز پژوهشگاهی و دانشگاه ها به منظور تعریف پروژه های تجاری
• برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی تخصصی در زمینه انواع روش های آنالیز دستگاهی مانند جذب و نشر اتمی وکروماتوگرافی، آنالیز شیمی تر عناصر، روش های ساخت کاتالیست، شبیه سازی فرآیند ها و مدل سازی واکنش های کاتالیستی هتروژن

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است