مقاله ها

کاتالیستهای احیاء مستقیم: از بـــارگذاری تا کارکرد در ریفورمر

مقاله چاپ شده در مجله چیلان سال دوازدهم، شماره 73، خرداد ماه 1396

 

دانلود کامل مقاله

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است