مقاله ها

حضور در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

حضور شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت ایران


یکم تا دوم آذر ماه ۱۳۹۶

 

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است