مقاله ها

بازدید مشاور وزیر و مدیر بازرسی آقای سید رحیم عقیق

مشاور وزیر و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آقای سید رحیم عقیق  روز سه شنبه مورخ ۱۳ مهر از شرکت گسترش فناوری خوارزمی بازدید به عمل آوردند .


طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است