شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۶/۱۱/۰۳

راه اندازی کاتالیست های ریفرمینگ تولیدی گسترش فناوری خوارزمی در ریفرمر شرکت پارس فولاد سبزوار

Picture No. 3.jpg
طرح فولاد سبزوار از جمله هشت طرح استانی شرکت ملی فولاد می باشد که ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن محصول آهن اسفنجی در سال را دارد. بارگذاری کاتالیست ها در ریفرمر این شرکت در تیرماه 1396 انجام گردید و با توجه به نیاز به تکمیل مراحل نصب و تجهیز سایر قسمت‌ها، راه اندازی آن به دی ماه امسال موکول شد. در حال حاضر این کاتالیست ها پس از طی مراحل اولیه راه اندازی و تزریق گاز وارد چرخه سرویس شده و تولید آهن اسفنجی برای اولین بار در ریفرمر این شرکت با کاتالیست تولیدی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی با موفقیت انجام گرفت. لازم به ذکر است کلیه مراحل بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ مورد استفاده در ریفرمر شرکت پارس فولاد سبزوار توسط شرکت گسترش فناوری خوارزمی انجام گردید و اعزام تیم کارشناسان فنی بارگذارى کاتالیست ها از سوى شرکت گسترش فناورى خوارزمى موجب شد تا علاوه بر مستندسازى دقیق و ثبت داده هاى مربوط به فرآیند بارگذارى، اطمینان لازم جهت شارژ بهینه و حداکثرى تیوب ها براى واحد بهره بردار حاصل گردد. با توجه به کیفیت و دقت بالاى فرآیند بارگذارى که با حساسیت توسط شرکت خوارزمی انجام شد، بیشینه دانسیته توده ای (Bulk Density) کاتالیست ها در تیوب هاى ریفرمر بدست آمد که این مسئله بر روى تناژ تولید، عملکرد ریفرمر، عمر کاتالیست ها و حتی طول عمر لوله های ریفرمر تاثیر مثبتی دارد.