شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۲/۱۶

غرفه های شرکت گسترش فناوری خوارزمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

IMG_2748.jpg IMG_2756.jpg IMG_2775.jpg IMG_2762.jpg IMG_2754.jpg تصاویری از غرفه های  شرکت گسترش فناوری خوارزمی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی