شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

بارگذاری جاذب های سولفورزدائی اکسید روی در مخازن مگامدول کوثر شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توسط شرکت گسترش فناوری خوارزمی

986787.jpg
شرکت گسترش فناوری خوارزمی برای اولین بار جاذب های سولفورزدائی اکسید روی تولیدی خود را در دو مخزن سولفورزدائی مگا مدول کوثر به میزان 150 تن در خرداد ماه 1397 بارگذاری نمود. فرآیند بارگذاری جاذب ها دارای اهمیت بالایی در صنایع بوده بنحوی که عدم شارژ مناسب این قطعات سبب تولید نرمه زیاد حین ریختن قطعات درون راکتور و همچنین قطعات خرد شده بالا و نهایتاً افت فشار زیاد زمان راه اندازی اولیه می شود که در کنار این مطلب می توان به بروز پدیده کانالیزه شدن جریان در اثر عدم همگن بودن بستر بارگذاری شده نیز اشاره نمود. در این فرآیند بارگذاری، مهندسان و نفرات فنی شرکت گسترش فناوری خوارزمی سعی نمودند با نصب دستگاه اختصاصی و فرآیند خاص بارگذاری، به بالاترین میزان دانسیته شارژ و کمترین میزان شکست قطعات دست یابند تا میزان افت فشار ابتدای راه اندازی به کمترین میزان خود برسد. همچنین با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، مشکلات بارگذاری و مسائل ایمنی اپراتورها به حداقل مقدار خود رسید تا فرآیند بارگذاری 150 تن جاذب بدون هیچ گونه مشکل در طی 7 روز با دقت بالا به اتمام برسد. این اولین گام شرکت گسترش فناوری خوارزمی جهت بارگذاری جاذب های سولفورزدائی تولیدی خود بوده و امید است با توجه به حساسیت بالای این شرکت در بخش تولید، حمل و نقل، شارژ، نگهداری جاذب ها و وارد سرویس کردن آنها بالاترین میزان طول عمر این مواد حاصل آید.