شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۴/۱۴

فولادی ها مشتریان اصلی کاتالیست های ساخت داخل هستند

bazar-emrooz.png بازار امروز: هفته نامه تحلیلی، خبری بازار ســرمایه - سال چهارم | شماره ۱۴۸

تولید شمش نیکل خالص یکی از مواردی است که شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی در آن ورود کرده و توانسته به موفقیت های خوبی دست پیدا کند.در همین رابطه گفت و گو با حسن نوائی مدیرعامل شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی را می خوانید...

دانلود مطلب کامل