شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۷/۲۲

غرفه شرکت گسترش فناوری خوارزمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

WhatsApp Image 2018-10-13 at 11.24.47 AM.jpeg WhatsApp Image 2018-10-13 at 11.25.30 AM(2).jpeg WhatsApp Image 2018-10-13 at 11.25.30 AM.jpeg 1902e7uiuh.jpeg تصاویری از غرفه شرکت گسترش فناوری خوارزمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو