شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

کسب عنوان شرکت برتر در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صمت

tyrytrtyr-e.jpg کسب عنوان شرکت برتر در حوزه صنایع پیشرفته در هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۷