شرکت گسترش فناوری خوارزمی

اخبار 

۱۳۹۸/۰۵/۲۸

بارگذاری جاذب های اکسید روی توسط شرکت گسترش فناوری خوارزمی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (مگا مدول سبا)

KTD-MR-Loading Saba-News-98.05.28-Rev02-e.jpg شرکت گسترش فناوری خوارزمی، بارگذاری کامل جاذب های اکسید روی مورد استفاده در مخازن سولفورزدایی واحد تولید آهن اسفنجی شرکت فولاد سبا با ظرفیت سالانه 1.5 میلیون تن و دارای دو مخزن سولفورزدایی جاذب اکسید روی را به انجام رساند. اعزام تیم فنی از سوى شرکت گسترش فناورى خوارزمى موجب شد تا علاوه بر مستندسازى دقیق و ثبت داده هاى مربوط به فرآیند بارگذارى، اطمینان لازم جهت شارژ بهینه و حداکثرى مخازن براى واحد بهره¬بردار حاصل گردد. با توجه به کیفیت و دقت بالاى فرآیند بارگذارى، دانسیته توده ای مناسب جاذب ها در مخازن بدست آمد که این مسئله بر روى تناژ تولید، عمر کاتالیست ها و عملکرد بهینه ریفرمر و کمپرسورها تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.