شرکت گسترش فناوری خوارزمی

معرفی شرکت › درباره ما › توانمندی ها 

توانمندی ها

خدمات قابل ارائه شرکت گسترش فناوری خوارزمی

 • پژوهش، توسعه و تولید انواع کاتالیست های صنایع پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهی و شیمیائی و کاتالیست های خاص و سفارشی
 • پژوهش، توسعه و تولید انواع پایه کاتالیست های آلومینایی، منیزیتی و آلومینا سیلیکاتی و انواع سرامیک های پیشرفته و جاذب های خاص
 • تحقیقات کاتالیستی در حوزه نانو فناوری
 • تست و ارزیابی کاتالیست ها در بازة شرایط عملیاتی مورد نیاز مشتری
 • خدمات تخلیه, بازرسی لوله و راکتور, شارژ متراکم و اندازه گیری افت فشار کاتالیست ها به مشتریان با بالاترین دقت و کیفیت
 • تعیین میزان عناصر فلزی و نافلزی در ساختار پودرها، مواد اولیه، کاتالیست ها و ترکیبات معدنی در مقیاس ppm
 • تست های شناسایی توسط دستگاه کروماتوگرافی برای نمونه های گازی و مایع
 • تست های شیمیائی، فیزیکی و مکانیکی کاتالیست ها و قطعات سرامیکی
 • مدل سازی واکنش ها و شبیه سازی فرآیندهای کاتالیستی هتروژن
 • طراحی، بهینه سازی و مهندسی فرآیندهای تولید گاز سنتز در صنایع پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهی و شیمیائی
 • طراحی و ساخت پایلوت های تحقیقاتی و تولیدی
 • همکاری با مراکز پژوهشگاهی و دانشگاه ها به منظور تعریف پروژه های تجاری
 • برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی تخصصی در زمینه انواع روش های آنالیز دستگاهی مانند جذب و نشر اتمی وکروماتوگرافی، آنالیز شیمی تر عناصر، روش های ساخت کاتالیست، شبیه سازی فرآیند ها و مدل سازی واکنش های کاتالیستی هتروژن