شرکت گسترش فناوری خوارزمی

معرفی شرکت › ماموریت‌ها و اهداف 

ماموریت‌ها و اهداف

  • بومی سازی و تولید کاتالیست های مورد استفاده صنایع کشور
  • طراحی و مهندسی فرآیند تولید و ارزیابی کاتالیست ها
  • بومی سازی مواد اولیه مورد نیاز در فرآیندهای تولید
  • ارائه سرویس‌های مناسب به مشتریان در زمینه فناوری های هم جهت با توانایی های شرکت
  • ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید محصولات اقتصادی و خدمات
  • همکاری نزدیک با مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی جهت تجاری سازی نتایج پژوهشی
  • کاتالیست های زنجیره تولید اوره و آمونیاک در صنایع پتروشیمی
  • کاتالیست های زنجیره تولید متانول در صنایع پتروشیمی
  • کاتالیست های زنجیره تولید هیدروژن در شرکته های پالایش نفت
  • کاتالیست های زنجیره تولید گاز احیاء در صنایع فولاد