شرکت گسترش فناوری خوارزمی

معرفی شرکت › متخصصان 

متخصصان

تیم کارشناسی گسترش فناوری خوارزمی از متخصصان، پرسنل مجرب و ممتاز فارغ التحصیل دانشگاه‌های معتبر و همچنین اساتید دانشگاهی تشکیل شده است که شامل مجموعه ای از تخصص‌ها از قبیل مهندسی شیمی، شیمی، مهندسی مواد سرامیک و متالورژی، مهندسی فناوری نانو، مهندسی پلیمر، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و عملیات پایلوت در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد است.

علاوه بر اجرای پروژه ها به صورت گروه های کاری، امکان ارتباط بسیار نزدیک با اساتید دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز وجود دارد. ضمناً با توجه به ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه های معتبر، بخشی از زیرپروژه های مورد نیاز در قالب پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ها درحال اجرا می باشد.