شرکت گسترش فناوری خوارزمی

گواهی نامه ها › گواهی نامه ها › گواهی ها 

گواهی ها
هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

تقدیر استاندار البرز از گسترش فناوری خوارزمی

تقدیر وزیر صنعت و معدن و تجارت

گواهینامه رتبه برتر از مرکز رتبه بندی اتاق ایران

سومین نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت

هفتمین همایش بین المللی نانو

یازدهمین نماشگاه نانو

بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز

عضویت در انجمن کاتالیست ایران ۱۳۹۳

عضویت در انجمن فولاد ایران

دهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

عضویت در انجمن پلیمر ایران

 

عضویت در انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران