مقاله ها

آمادگى براى تامين همه كاتاليست هاى مورد نياز هفت طرح فولادى كشور

مقاله چاپ شده در ماهنامه پردازش سال يازدهم، شماره 102-103، اسفند 1395 ص 232

       مهندس حســن نوائى به عنوان مدير عامل اين شركت، با اعلام اينكه گســترش فناورى خوارزمى با حمايت شــركت طراحى مهندســى و تامين قطعات پتروشيمى سعى كرده تا بر روى كاتاليست هاى حاوى فلزات پايه فعاليت كند، اظهار داشت: اين شركت در حوزه صنعت فولاد و واحدهاى احياء مستقيم توانسته تمامى هر سه نوع كاتاليست ريفرمينگ احياء مستقيم مورد استفاده در واحدهاى MIDREX و PERED كه در فرآيند توليد آهن اسفنجى مورد استفاده قرارمى گيرد را توليد و در اختيار مصرف كنندگان قرار مى دهد...

 

دانلود مصاحبه کامل

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است