مقاله ها

بررسى عملكرد كاتاليست هاى ريفرمينگ DRI توليدى شركت

مقاله چاپ شده در ماهنامه پردازش سال دوازدهم، شماره 104-105، فروردین و اردیبهشت 1396

       بررسى عملكرد كاتاليست هاى ريفرمينگ DRI توليدى شركت "گسترش فناورى خوارزمى" در ريفرمر مدول يك شركت فولاد خوزستان چاپ شده در ماهنامه پردازش

 

دانلود کامل مقاله

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است