مقاله ها

نگاهی کوتاه به روش های بارگذاری کاتالیست های صنعتی

chilan1pic

کاتالیست از اقلام نیمه مصرفی واحدهای صنعتی میباشد که به دلیل کاهش راندمان پس از چندین سال استفاده، تعویض آنها در هر واحد تولیدی امری اجتناب ناپذیر میباشد. به علت هزینه گزاف تأمین این مواد بسیار مطلوب خواهد بود اگر طول عمر طراحی شده این مواد در واحد تولیدی محقق گردد. لذا به سبب حساسیت بستر کاتالیست ها و همچنین هزینه نسبتاً سنگین تامین این مواد در واحدهای تولیدی، امروزه مبحث شارژ کاتالیست در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی در کل دنیا به صورت یک فناوری مجزا و از طریق شرکت های تخصصی صاحب تکنولوژی در این حوزه دنبال میشود...

 

دانلود کامل مقاله پردازش

دانلود کامل مقاله چیلان

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است