مقاله ها

بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم در فولاد مبارکه اصفهان

photo 2018-01-13 15-59-08

بارگذاری کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم تولیدی شرکت گسترش فناوری خوارزمی برای نخستین بار در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. برای اولین باریک ریفرمر کامل از انواع کاتالیست های ریفرمینگ احیاء مستقیم در ریفرمر مدول C مجتمع فولاد مبارکه بارگذاری شد و این ریفرمر از ابتدای بهمن ماه وارد چرخه سرویس می شود.

طراحی شده توسط واحد روابط عمومی شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی | تمامی حقوق محفوظ است